Dia Mengajar Manusia Apa Yang Tidak Dia Ketahui?

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahai Nabi, bacalah firman yang Allah turunkan kepadamu, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Dia membagi kemurahan-Nya kepada semua makhluk.